Professional Series ZENESIS™ V Notch Concrete Blade
V NOTCH ZENESIS CONCRETE BLADE
Specification Aggregate Hardness
medium
ZSC10
medium hard
ZSC07
hard
ZSC02
35 CON 15mm,.591" ZSC1035U15W ZSC0735U15W ZSCO235U15W
35 CON 12mm,.472" ZSC1035U12W ZSC0735U12W ZSCO235U12W
30 CON 12mm,.472" ZSC1030U12W ZSC0730U12W ZSCO230U12W