Saw Blade for General Purpose, Masonry, SMX30VTR Supreme
SMX30VTR
 • Application: General Purpose, Cured Concrete, Masonry
 • 10mm (.394") Segment Height
 • Keyhole slot, Turbo Segment
 • view product list >
  4 x .080 x 7/8-5/8
  4.5 x .080 x 7/8-5/8
  5 x .080 x 7/8-5/8
  7 x .095 x 7/8-5/8
  7 x .095 x UA-7/8-5/8*
  8 x .095 x UA-7/8-5/8
  8 x .095 x 1
  8 x .125 x 1
  9 x .095 x UA-7/8-5/8
  10 x .095 x UA-7/8-5/8*
  10 x .125 x 1
  10 x .187 x 1