Saw Blade for General Purpose, Masonry, SMX30ETR(2) Standard
SMX30ETR(2)
 • Application: General Purpose, Masonry, Soft Concrete
 • 10mm (.394") Segment Height
 • Keyhole slot, Turbo Segment
 • view product list >
  4 x .080 x 7/8-5/8
  4.5 x .080 x 7/8-5/8*
  5 x .080 x 7/8-5/8*
  6 x .095 x UA-7/8-5/8
  7 x .095 x UA-7/8-5/8*
  10 x .095 x UA-7/8-5/8*